Studenterforeningen

Grundlagt 1820 i København


Kontakt Studenterforeningen

 

DET NYE SENIORAT 2022/2023

Har du spørgsmål til foreningens virke, er du velkommen til at kontakte os eller den pågældende Senior, som er relevant for din henvendelse.

Sofie-Louise Frøhlich Jørgensen
Ledende Senior
ls@studenterforeningen.dk

 

Mikkel Bæch Pedersen
Næstledende Senior

 

Emma Cecilie Daae
Nordisk Senior

 

Nicolai Lynge Nielsen
Medlemssenior

ms@studenterforeningen.dk

 

Bynke Sofie Trolle Nielsen
Økonomisenior

 

Jonas Højbak Tilsted
Kultursenior

ks@studenterforeningen.dk

 

Gry Lindgren Bach Kristensen
Mediesenior

 

Rolv Larsen
Festsenior
Kultursenior

 

Mia Rosa Portocarrero Andersen
Nordisk Senior

 

Mathilde Sonne
Kollegiesenior
Kultursenior

 

Nicoline Christensen
Kollegiesenior

Generelle henvendelser

Studenterforeningens postadresse

Kontoret
Strandboulevarden 32
2100 København Ø

Studenterforeningens emailadresse

info@studenterforeningen.dk


Studenterforeningen - Jægersborggade 55, 2. tv, 2200 København N - info@studenterforeningen.dk