Studenterforeningen

Grundlagt 1820 i København


Kontakt Studenterforeningen

Har du spørgsmål til foreningens virke, er du velkommen til at kontakte os eller den pågældende Senior, som er relevant for din henvendelse.

Ane Würtz Lauridsen

Ledende Senior

ls@studenterforeningen.dk

Anne Fisker Hansen

Næstledende Senior

Mediesenior

Emma Cecilie Daae

Seniorsekretær

Nicolai Lynge Nielsen

Medlemssenior

ms@studenterforeningen.dk

Kultursenior

ks@studenterforeningen.dk

 

 

 

Bynke Sofie Trolle Nielsen

Økonomisenior

 

Anna Ida Häggquist

Kultursenior

ks@studenterforeningen.dk

 

Mikkel Lambert Jensen

Kultursenior

ks@studenterforeningen.dk

Josephine Laursen

Nordisk Senior

ns@studenterforeningen.dk

 

 

 

 

Karla Mathilde Nielskov Davidsen

Festsenior

Simon Sloth

Festsenior

Generelle henvendelser

Studenterforeningens postadresse

Jægersborggade 55, 2. tv

2200 København N

Studenterforeningens emailadresse

info@studenterforeningen.dk


Studenterforeningen - Jægersborggade 55, 2. tv, 2200 København N - info@studenterforeningen.dk