Studenterforeningen

Grundlagt 1820 i København


Studenterforeningens historie

Maleriet er ejet af Studenterforeningen og er udlånt til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Studenterforeningen blev stiftet den 16. juli 1820 ved et gilde i Regensens have i det indre København. Stiftelsen af foreningen var en art tidligt ungdomsoprør rettet mod universitetets autoriteter; man ønskede frirum, hvor der frit kunne debatteres og afholdes fester uden professorernes indblanding.

Foreningens opgave var fra begyndelsen socialt og kulturelt, og med tiden kom ikke blot studerende, men også prominente, danske kulturpersonligheder - intellektuelle, videnskabsfolk, skuespillere, kunstnere og sågar kongelige - i foreningens lokaler, heriblandt Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Bertel Thorvaldsen og  Christian X. Studenterforeningen voksede i løbet af en kort årrække i både anseelse og størrelse, og i løbet af det 19. århundrede fik man sig også en politisk stemme.

Studenterforeningen havde et afgjort konservativt præg, indtil foreningen i 1930'rne fik absolut apolitisk karakter, der fortsat er en vigtig dyd i foreningen. Under den tyske besættelse af Danmark, blev Studenterforeningens hus på H.C. Andersens Boulevard udsat for Schalburgtage-sprængning. Carlsberg kom imidlertid foreningen til hjælp, og vi blev indlogeret i Visit Carlbergs nuværende bygninger fra 19. september 1944 til 2. marts 1946. For denne hjælp, opsattes – og hænger til stadighed – som vidnesbyrd en takketavle i sort marmor på Ny Carlsberg Vej fra Studenterforeningen stilet til Carlsberg Bryggerierne.

Trods periodiske nedgangstider fra 1960’erne, hvor man bl.a. måtte afhænde foreningens hus på H.C. Andersens Boulevard, har Studenterforeningen, uagtet et manglende fysisk tilholdssted, overlevet som samlingssted for studerende på tværs af uddannelsesfag.

Vi har i dag flere frugtbare samarbejder med bl.a. flere nordiske universiteter, Studenterhuset, Københavns Universitets alumnenetværk, Studenter-Sangforeningen, Kongelig Mayestait Acteurs samt Studenterrådet. Som det blev besluttet ved stiftelsen af Studenterforeningen for snart 200 år siden, vægtes fortsat den åbne diskussion og frie debat, hvilket bl.a. Fredagstaler-arrangementet i Carlsberg Akademi afspejler.

Det månedlige Fredagstaler-arrangement er vel sagtens det tætteste Studenterforeningen i det 21. århundrede er kommet på at have en base. Foruden det åbne diskussionsforum, vægter foreningen studenterlivet med, hvad det indebærer af traditioner, herunder bl.a. at pleje de nære bånd til vores knap 20 venskabsforeninger og -nationer i hele Norden, synge studenterviser, afholde kulturelle og akademiske arrangementer for vores medlemmer, fejre Københavns Universitets Årsfest og udnævne Studenternes Æreskunstner. Alt dette stables på benene af frivillige kræfter, primært unge universitetsstuderende, der arbejder ihærdigt og ambitiøst med at drive Studenterforeningen i en tid, hvor Foreningsdanmark har vanskelige vilkår, og studerende til stadighed skal løbe hurtigere og hurtigere på studierne.


Studenterforeningen - Jægersborggade 55, 2. tv, 2200 København N - info@studenterforeningen.dk