Studenterforeningen

Grundlagt 1820 i København


Studenternes Æreskunstner

 

I 2015 fejrede Studenterforeningen sin 195-års fødselsdag, hvilket også medførte, at Studenterforeningens Seniorat besluttede sig for at genoptage den traditionsrige fest, Studenternes Æreskunstner. Startskuddet til denne tradition skete i 1937, da blev Poul Reumert laurbærkranset som den første æreskunster i Studenterforeningen, herefter Kaj Munk i 1938, og sidenhen er mere end 30 kunstnere, skuespillere og musikere blevet æret ved højtideligheden. Oprindeligt var hæderen overvejende forbeholdt talescenens repræsentanter - særligt skuespillere og dramatikere - men gennem årene kom listen også til at tælle danske filminstruktører, dansere, forfattere og sangere, som blev hædret ved Studenterforeningens Æreskunstnerfest.

 

I 1955 blev der ikke kåret en æreskunstner, men  man valgte som et uhøjtideligt alternativ at udnævne Louis Armstrong, der samme aften havde givet koncert i KB-Hallen, til æresstudent. I mangel på laurbærkrans, blev han i stedet hyldet med en dansk studenterhue. I kølvandet på studenteroprøret og salget af Studenterforeningens bygning i 1972, mistede begivenheden sin hidtidige aura og mediebevågenhed. Studenternes Æreskunstner blev dog fortsat fejret i alternative rammer, og i 1994 blev Ghita Nørby hædret med prisen i Københavns Universitets Solennitetssal på Frue Plads. I 2015 valgte Studenterforeningens Seniorat at tildele æreskunstnerprisen til musiker og lyriker Steffen Brandt for hans mangeårige bidrag til dansk studenterliv, som også fejredes i Solenitetssalen under overværelse af næsten 200 gæster.Æreskunsterne

1937 Poul Reumert

1938 Kaj Munk            

1939 Betty Nansen

1940 Holger Gabrielsen

1941 Else Skouboe

1942 Clara Pontoppidan

1943 Thorkild Roose

1946 Kjeld Abell

1947 Margot Lander

1948 Einar Nørby

1949 Aksel Schiøtz

1950 Else Brems

1951 Ingeborg Brams

1953 Sven Clausen

1954 Ebbe Rode

1956 Mogens Wieth

1957 Bodil Kjer

1959 Carl Th. Dreyer

1962 H. C. Branner

1963 Osvald Helmuth

1964 Poul Reichardt

1965 Erik Bruhn

1969 Henning Moritzen

1971 Erik Mørk

1975 Erik Balling

1977 Ole Walbom

1979 Frits Helmuth

1980 Ove Sprogøe

1984 Svend Asmussen

1992 Jesper Klein

1994 Ghita Nørby

2015 Steffen Brandt


Studenterforeningen - Strandboulevarden 32, 2100 København - info@studenterforeningen.dk