Studenterforeningen

Grundlagt 1820 i København


Fredagstaler

Studenterforeningen har lange og stolte traditioner for at skabe og opildne til debat. Fra foreningens egen talerstol, der er søsterstol til Folketingets talerstol, har markante personligheder fra universiteter, erhvervs- og kulturliv samt en række politikere givet deres synspunkter til kende. Blandt tidligere talere på ’Verdens frieste talerstol’ i det 20. århundrede, kan bl.a. nævnes: Kaj Munk, Niels Bohr, Winston Churchill, Jurij Gagarin, Thorvald Stauning, A. P. Møller, Nikita Krustjov, Dwight D. Eisenhower og Ben Gurion.

Idet Studenterforeningen havde stærke ønsker om at videreføre talertraditionerne, fik vi i 2010 restaureret talerstolen, da den i mange år havde levet en omtumlet tilværelse i forbindelse med flytninger. Da foreningen ikke længere besidder fysiske lokaler eller bolig, blev der i 2011 indgået et samarbejde med Carlsberg Mindelegat, som stillede Carlsberg Akademis smukke lokaler til rådighed til Fredagstaler-arrangementet én gang om måneden. Talerrækken indledtes samme år, og vi har afholdt Fredagstaler-arrangementer i Akademiets Pompejisal lige siden og frem til 2018.  Med støtte fra Carlsberg Mindelegat har vi siden 2011 afholdt arrangementet 'Fredagstaler' i Carlsberg Akademi, men i denne sæson har vi udvidet samarbejdet og relancerer derfor Fredagstaler-konceptet. Fra marts 2018 vil Fredagstalerne blive afholdt i samarbejde med Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat. Fredagstalerne afholdes fremover i Carlsbergfondets ejendom på H. C. Andersens Boulevard. Værd at bemærke er, at talerstolen som vi i dag anvender til Studenterforeningens Fredagstaler i Carlsberg Akademi, er selv samme stol som bl.a. førnævnte personligheder i sin tid stod og talte på i Studenterforeningens gamle bolig på H.C. Andersens Boulevard.

Fredagstaler-konceptet går i al sin enkelthed ud på, at en forsker eller kulturperson formidler svært tilgængelige videnskabelige og samfundsrelevante emner til et bredt publikum, overvejende bestående af universitetsstuderende. Foreningen ser lige så gerne nye stjerner på den videnskabelige himmel som højprofillerede forskere på talerstolen. Et twist ved konceptet er, at talerne ikke er tænkt som universitetsforelæsninger, men netop som taler i Studenterforeningens frie ånd og med udgangspunkt i talergenrens frie retoriske rammer.

Talerne er berammet til at vare ca. 30-40 minutter, og efterfølgende mødes taler og tilhørere i mere uformelle rammer over en vand eller en øl til videre samtale og diskussion af talens indhold. Unikt for denne del af arrangementet er desuden, at tilhørerne kan komme helt tæt på taleren og stille spørgsmål, diskutere eller give synspunkter om emnet til kende. I 2017 lanceredes Fredagstaler-arrangementet som podcast, der kan findes på iTunes og SoundCloud. Fredagstaler-podcasten har længe været en drøm, som er blevet til virkelighed med støttemidler fra Tuborgfondet. Studenterforeningen træder dermed for alvor ind på den digitale publiceringsscene med et podcast-koncept, der gratis kan downloades eller streames, hvor som helst, når som helst og af hvem som helst.

 

Tilmelding til Fredagstale er nødvendigt.

Arrangementet er selvfølgelig stadig gratis, men for at kunne deltage skal man tilmelde sig. Link til tilmelding kan findes på arrangementets facebookevent.

Så husk at tilmeld dig.

 Talerlisten
 1. Michael Irving Jensen, Det Arabiske Forår 

 2. Finn Østrup, Finanskrisen 

 3. Marlene Wind, EU-forfatningen 

 4. Jesper Vaczy Kragh, Det hvide snit 

 5. Eva Smidt, Den danske retsstats tilstand 

 6. Vincent Hendricks, Kollektiv ignorance 

 7. Bo Lidegaard, Pax Americanas storhed og begyndende fald 

 8. Christian Groes-Green, Prostitutionens skyggetal 

 9. Lars Bangert Struwe, Pirateriet ud for Somalia 

 10. Joakim Jakobsen, Professionalisering af dansk fodbold og dens myter 

 11. Lars Bo Kaspersen, Samfundets sammenhængskraft 

 12. Bente Klarlund-Pedersen, Fedme og folkesundhed 

 13. Helle Porsdam, Amerikas konstitutionelle demokrati 

 14. Per Arnoldi, En rapport fra det kriterieløse helvede 

 15. Holger Bernt Hansen, Konflikten i Mali 

 16. Morten Skjoldager, De danske terrorister 

 17. Mikael Rothstein, Hvorfor Religionshistorie er et vigtigt fag 

 18. Trine Christensen, Amnesty International 

 19. Claus Damgaard, Kierkegaard 

 20. Sofie Lene Bak, Er vi stadig helte? Jødeaktionen 1943 

 21. Kim Splittorf, Hvad er det med den Higgs? 

 22. Frederik Harhoff, Tilblivelsen af og afviklingen af ICTY 

 23. Jess Fabricius Møller, Dynastiet Glücksborg 

 24. Jakob Skovgaard-Petersen, Kristen forfølgelse i mellemøsten 

 25. Frederik Strand, Kontroversielle museumsudstillinger 

 26. Peter C. Gøtzsche, Hvorfor er lægemidler den 3. Hyppigste dødsårsag? 

 27. Minik Rosing, Kan en idé ændre Jordens måde at være planet på? 

 28. Lykke Friis, Tyskland i Europa 25 år efter Murens fald 

 29. Henning Bech, Er danskerne racister? 

 30. Jørgen Carlsen, N.F.S. Grundtvig og dansk uddannelseskultur 

 31. Simon Bentholm, En forklaringsmodel af menneskelig adfærd 

 32. Gunner Lind, Civile i krig 

 33. Jan Sonnergaard, Kringsat af fjolser. Gå ind i din tid 

 34. Peter Viggo Jakobsen, Hvorfor danskerne er så vilde med at gå i krig 

 35. Steen Nepper Larsen, Dannelsestankens revitalisering 

 36. Hans Bonde, Positiv særbehandling inden for dansk forskning 

 37. Bo Thisted Simonsen, Genetikere på forbryderjagt 

 38. Anja Cetti Andersen, Videnskab, uddannelse og udfordringer for universitetet 

 39. Christian Ibsen, Den nye globale bæredygtighedsdagsorden & COP21 

 40. Kristian Cedervall Lauta, Katastrofer, ret og retfærdighed 

 41. Lars Normann Jørgensen, 25 år med Amnesty International. Menneskerettigheder verden 
rundt og en indsats, der nytter 

 42. Nauja Kleist, Grænsehegn, krigsskibe og tilbagesendelser: EU og flygtningekrisen 

 43. Klemens Kappel, Offentlig kontrovers og patologisk debat 

 44. Per Stig Møller, dansk politik i dag 

 45. Nina Groes, Fanget af forventninger 

 46. Anders Søgaard, Livets illusoriske tyngde 

 47. Johan Olsen, det proteinkemiske dogmeskifte 

 48. Lif Lund Jacobsen, seismologiens ’Grand Old Lady’, Inge Lehmann
 49. Rasmus Sinding Søndergaard, Storhed og fald: menneskerettigheder i amerikansk udenrigspolitik fra FDR til Trump
 50. Ole Kværnø
, Ro på - der er krig nok til alle
 51. Garbi Schmidt, Nørrebros indvandringshistorie
 52. Ole Wæver, Global orden og uorden i Trumps tidsalder
 53. Imran Rashid, Smarte phones og sarte hjerner
 54. Lisbeth Knudsen, Mediemagt - Medieafmagt
 55. Louise Holck, Er der noget galt med menneskerettighederne?
 56. Simon Nielsen Ørregaard, Som barn frygtede jeg dommedag
 57. Jesper Jespersen, Vækstens dilemma: Velstand til alle og bæredygtig udvikling - Er det muligt?
 58. Adam Bencard, Du er ikke alene – den nye mikrobiomforskning og kroppen som økosystem

Fredagstalerne afholdes i samarbejde med Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat.

Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond, der støtter grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab: Forskningen udføres af danske forskere samt udenlandske forskere med tilknytning til dansk forskningsmiljø.

I 2016 uddelte Carlsbergfondet 350 mio. kr. til grundforskning. Midlerne til uddelingerne kommer primært fra overskuddet i bryggeriet Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den bestemmende aktiepost. Carlsbergfondet blev stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse.

Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet.

Carlsbergfondet stiftede den 1. oktober 1938 - på 50-års dagen for J.C. Jacobsens overdragelse af bryggeriet til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab – Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen.

Med udgangspunkt i fundatsen støtter Carlsbergs Mindelegat talentudvikling af yngre mennesker samt større og mindre projekter, der bidrager til at formidle og fremme forståelsen for videnskaben og dens betydning i samfundet, med særlig fokus på ungdommen.


Studenterforeningen - Uplandsgade 24, 4. t.h., 2300 København S - info@studenterforeningen.dk