Studenterforeningen

Grundlagt 1820 i København


Studenterforeningens Fredagstaler

- Gratis talerrække om videnskabBesøg Studenterforeningens Fredagstaler og oplev veloplagte talere berette videnskabelige emner inden for et bredt spektrum af fagområder

 

Studenterforeningen har lange og stolte traditioner for at skabe og opildne til debat. Gennem tiden har markante personligheder fra universiteter, erhvervs- og kulturliv samt en række politikere gennem tiden givet deres synspunkter til kende i Studenterforeningen. Blandt tidligere talere kan bl.a. nævnes Kaj Munk, Niels Bohr, Winston Churchill, Jurij Gagarin, Thorvald Stauning, A. P. Møller, Nikita Krustjov, Dwight D. Eisenhower og Ben Gurion.

 

Med ønsket om at videreføre taletraditionerne startedes i 2011 Studenterforeningens Fredagstaler. I alt 57 talere afholdtes i årrækken 2011-2017 i Carlsberg Akademi med støtte fra Carlsberg Mindelegat. Fra 2018 afholdes Fredagstalerne i samarbejde med Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat og fra 2019 i samarbejde med Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

 

Format og tilmelding

Fredagstaler-konceptet går i al sin enkelthed ud på, at en forsker eller kulturperson formidler svært tilgængelige videnskabelige og samfundsrelevante emner til et bredt publikum, overvejende bestående af universitetsstuderende. Vi ser lige så gerne nye stjerner på den videnskabelige himmel som højprofillerede forskere på talerstolen. Talerne er ikke tænkt som universitetsforelæsninger, men netop som taler i Studenterforeningens frie ånd og med udgangspunkt i talergenrens frie retoriske rammer. Studenterforeningens ønske med fredagstalerne er at tilbyde et rum for fordybelse og tiltrække studerende fra et bredt udsnit af fag og øge tværfagligheden på tværs af institutter og fakulteter. 

Fredagstalerne varer ca. 30-40 minutter, hvorefter talere og tilhørere mødes i mere uformelle rammer over en vand eller en øl til videre samtale og diskussion af talens indhold.

 

Tid og sted

Studenterforeningens Fredagstaler afholdes i Videnskabernes Selskabs Gamle Mødesal i Carlsbergfondets domicil i København, beliggende H.C. Andersens Boulevard 35. Dørene åbner klokken 14:30, og talen starter klokken 15:00.

Fredagstaler er åbne for alle.

Lyt med på podcast

Du kan lytte med på såvel afholdte som fremtidige Fredagstalere på podcast via Itunes, Apple Podcasts eller SoundCloud. Du skal blot søge på Studenterforeningen.

Ønsker du at lytte med i din browser, finder du podcasten via følgende link: https://soundcloud.com/studenterforeningen

 

Tilmelding

Det et er ikke nødvendigt at tilmelde sig arrangementet. Der er imidlertid pladsbegrænsningn i Det Kongelige Videnskabernes Selskab, derfor fungerer det efter først til mølle-princippet. Skulle det ske, at der bliver fyldt op, bliver vi desværre nødt til at afvise folk i døren.

Du kan følge med i, hvem der bliver den næste fredagstaler, ved at følge os på Instagram eller like vores Facebbok side. Der bliver oprettet en Facebook-begivenhed til fredagstalerne, og dette er derfor den bedste måde at følge med. Vi opdaterer også herunder, med hvem der er den næste fredagstale.

Næste fredagstale

Næste Fredagstale er 3. maj og er med Nathalie E. Henriksen, vinder PhD cuppen 2024.
Nathalie vil snakke om kommunikation mellem mikroorganismer, vigtigheden af mikroorganismer i vores verden/samfund og hvorfor vi skal samarbejde bedre med dem.

Dørene åbner 14:30 og talen starter klokken 15.

Alle er velkommen.


Talerlisten
 1. Michael Irving Jensen, Det Arabiske Forår 

 2. Finn Østrup, Finanskrisen 

 3. Marlene Wind, EU-forfatningen 

 4. Jesper Vaczy Kragh, Det hvide snit 

 5. Eva Smidt, Den danske retsstats tilstand 

 6. Vincent Hendricks, Kollektiv ignorance 

 7. Bo Lidegaard, Pax Americanas storhed og begyndende fald 

 8. Christian Groes-Green, Prostitutionens skyggetal 

 9. Lars Bangert Struwe, Pirateriet ud for Somalia 

 10. Joakim Jakobsen, Professionalisering af dansk fodbold og dens myter 

 11. Lars Bo Kaspersen, Samfundets sammenhængskraft 

 12. Bente Klarlund-Pedersen, Fedme og folkesundhed 

 13. Helle Porsdam, Amerikas konstitutionelle demokrati 

 14. Per Arnoldi, En rapport fra det kriterieløse helvede 

 15. Holger Bernt Hansen, Konflikten i Mali 

 16. Morten Skjoldager, De danske terrorister 

 17. Mikael Rothstein, Hvorfor Religionshistorie er et vigtigt fag 

 18. Trine Christensen, Amnesty International 

 19. Claus Damgaard, Kierkegaard 

 20. Sofie Lene Bak, Er vi stadig helte? Jødeaktionen 1943 

 21. Kim Splittorf, Hvad er det med den Higgs? 

 22. Frederik Harhoff, Tilblivelsen af og afviklingen af ICTY 

 23. Jess Fabricius Møller, Dynastiet Glücksborg 

 24. Jakob Skovgaard-Petersen, Kristen forfølgelse i mellemøsten 

 25. Frederik Strand, Kontroversielle museumsudstillinger 

 26. Peter C. Gøtzsche, Hvorfor er lægemidler den 3. Hyppigste dødsårsag? 

 27. Minik Rosing, Kan en idé ændre Jordens måde at være planet på? 

 28. Lykke Friis, Tyskland i Europa 25 år efter Murens fald 

 29. Henning Bech, Er danskerne racister? 

 30. Jørgen Carlsen, N.F.S. Grundtvig og dansk uddannelseskultur 

 31. Simon Bentholm, En forklaringsmodel af menneskelig adfærd 

 32. Gunner Lind, Civile i krig 

 33. Jan Sonnergaard, Kringsat af fjolser. Gå ind i din tid 

 34. Peter Viggo Jakobsen, Hvorfor danskerne er så vilde med at gå i krig 

 35. Steen Nepper Larsen, Dannelsestankens revitalisering 

 36. Hans Bonde, Positiv særbehandling inden for dansk forskning 

 37. Bo Thisted Simonsen, Genetikere på forbryderjagt 

 38. Anja Cetti Andersen, Videnskab, uddannelse og udfordringer for universitetet 

 39. Christian Ibsen, Den nye globale bæredygtighedsdagsorden & COP21 

 40. Kristian Cedervall Lauta, Katastrofer, ret og retfærdighed 

 41. Lars Normann Jørgensen, 25 år med Amnesty International. Menneskerettigheder verden 
rundt og en indsats, der nytter 

 42. Nauja Kleist, Grænsehegn, krigsskibe og tilbagesendelser: EU og flygtningekrisen 

 43. Klemens Kappel, Offentlig kontrovers og patologisk debat 

 44. Per Stig Møller, dansk politik i dag 

 45. Nina Groes, Fanget af forventninger 

 46. Anders Søgaard, Livets illusoriske tyngde 

 47. Johan Olsen, det proteinkemiske dogmeskifte 

 48. Lif Lund Jacobsen, seismologiens ’Grand Old Lady’, Inge Lehmann
 49. Rasmus Sinding Søndergaard, Storhed og fald: menneskerettigheder i amerikansk udenrigspolitik fra FDR til Trump
 50. Ole Kværnø
, Ro på - der er krig nok til alle
 51. Garbi Schmidt, Nørrebros indvandringshistorie
 52. Ole Wæver, Global orden og uorden i Trumps tidsalder
 53. Imran Rashid, Smarte phones og sarte hjerner
 54. Lisbeth Knudsen, Mediemagt - Medieafmagt
 55. Louise Holck, Er der noget galt med menneskerettighederne?
 56. Simon Nielsen Ørregaard, Som barn frygtede jeg dommedag
 57. Jesper Jespersen, Vækstens dilemma: Velstand til alle og bæredygtig udvikling - Er det muligt?
 58. Adam Bencard, Du er ikke alene – den nye mikrobiomforskning og kroppen som økosystem
 59. Peter Lund Madsen, Opmærksomhed
 60. Karin Margarita Frei, Bronzealderkvinders fortællinger 
 61. Michael A. Langkjær, Baroque, Bildung og Bibel i Karl Largerfelds design og personlige stil - Fortolkning af en æstetik 
 62. Michael Broberg Palmgren, Planterne vil dræbe dig 
 63. Lasse Christian Arboe Sonne, Tanker om en konge: Betydningen af Svend Tveskægs første togt til England 
 64. Stefan Hermann, Dannelse fra dagtilbud til universitet
 65. Anni Mongensen, Kedsomhedsknappen 
 66. Anne Sophia Hermansen, Hvorfor deltage i debatten?
 67. Søren Pind, Fra New Normal til New Moral 
 68. Peter Kurt Westergaard, Dobbeltgængeren Nietzsche
 69. Marie Nippper, Light and Space - lys og rum i kunsten fra 1960'erne til i dag
 70. Annamaria Giraldi, Den lille forskel - er den der? Hvor har man sex og kan man måle lyst?
 71. Marie Louise Bech Nosch, Tøj og identitet - tøjets emotionelle betydninger fra oldtiden til i dag
 72. Frederik Rosén, Krig og kulturværdi
 73. Alex Frank Larsen, Giver det mening at undskylde? 
 74. Christoph Ellersgaard, Kernen af det danske magtnetværk 
 75. Tyra Grove Krause, Fremtidens Epidemier 
 76. Ditlev Tamm, Jura og jurister 
 77. Lisbeth Jessen, Vold og drab i nære relationer 
 78. Jesper Ryberg, Mavefornemmelse og fornuft 

Studenterforeningens Fredagstaler afholdes i samarbejde med det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse.

Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet.


Studenterforeningen - Strandboulevarden 32, 2100 København - info@studenterforeningen.dk