Studenterforeningen

Grundlagt 1820 i København


Studenterforeningens formål er at være et samlingssted for dansk studenterliv og at samle og inspirere studerende og andre, der ønsker en uhildet debat.

Studenterforeningen byder velkommen til det første Torsdagstankerarrangement.

Med Torsdagstanker sætter vi fokus på samfundsrelevante emner i et nyt tværfagligt videns- og debatkoncept. Hvis du vil vide mere om vores Torsdagstankerarrangement, så kan du finde mere information på vores Facebook. 

Studenterforeningens program for efterårssemesteret 2017 er nu tilgængeligt. Efterårets program byder på en lang række af spændende arrangementer, som både vores medlemmer og udefrakommende kan deltage i: Fredagstaler, Torsdagstanker, Nordiske Kulturproblemer og Årsfesten.

Vi har fået beviliget midler fra Tuborgfondet til optageudstyr med henblik på udgivelse af Studenterforeningens Fredagstaler som podcast. Du kan allerede nu høre podcast-udgivelser af Fredagstaler-arrangementet, og der vil løbende blive lagt flere op.


Studenterforeningen - Ægirsgade 70, 2200 København N - info@studenterforeningen.dk