Studenterforeningen

Grundlagt 1820 i København


Studenterforeningens formål er at være et samlingssted for dansk studenterliv og at samle og inspirere studerende og andre, der ønsker en uhildet debat.

Studenterforeningen X Vinkapellet: Vinsmagning

Onsdag d. 6. december 2017, kl. 19.00

Café Helga, KU, Søndre Campus

Studenterforeningens program for efterårssemesteret 2017 er nu tilgængeligt. Efterårets program byder på en lang række af spændende arrangementer, som både vores medlemmer og udefrakommende kan deltage i: Fredagstaler, Torsdagstanker, Nordiske Kulturproblemer og Årsfesten.

Vi har fået beviliget midler fra Tuborgfondet til optageudstyr med henblik på udgivelse af Studenterforeningens Fredagstaler som podcast. Du kan allerede nu høre podcast-udgivelser af Fredagstaler-arrangementet, og der vil løbende blive lagt flere op.


Studenterforeningen - Uplandsgade 24, 4. t.h., 2300 København S - info@studenterforeningen.dk