Studenterforeningen

Grundlagt 1820 i København


Festudvalget

Studenterforeningens Festudvalg, oktober 2021

 

Festudvalget bistår Senioratet i forbindelse med forskellige sociale og festlige arrangementer i Studenterforeningen. Særligt kan nævnes Studenterforeningens Årsfest i efterårssemesteret og Punchesoldet i forårssemesteret, hvor festudvalget yder et stort bidrag i forbindelse med planlægning og afvikling af arrangementerne. Festudvalgets arbejdsopgaver består blandt andet i diverse forberedelser og praktiske opgaver, som er en del af afviklingen af arrangementerne, ligesom der af og til rekvireres hjælp til Fredagstaler-arrangementerne.

Festudvalget inviteres i løbet af sensommeren til et uformelt møde, hvor der informeres nærmere om programmet for senioratsåret og særligt om Årsfesten. Som tak for hjælpen, inviteres festudvalget til Studenterforeningens Nytårskur.

Vil du høre mere om Festudvalget, og muligvis prøve kræfter med afholdelse af arrangementer, er du velkommen til at kontakte os på info@studenterforeningen.dk.

 

 

 

 

 

 


Studenterforeningen - Jægersborggade 55, 2. tv, 2200 København N - info@studenterforeningen.dk